Phấn trang điểm Re:Excell UV Cushion Multi Foundation với ưu điểm vượt trội vừa là phấn phủ, vừa là kem… 640.000